Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo (Mobingo) darbovietėje tvarkos aprašas –

būtinas kiekvienoje darbovietėje, siekiant užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, tinkamą darbo aplinką bei kiek įmanoma minimizuoti kylančias grėsmes dėl visų formų darbuotojų diskriminavimo

Paruošiamas darbuotojų psichologinio užtikrinimo darbovietėje (Mobingo) tvarkos aprašas kartu su kontroliniu klausimynu darbuotojams, kuriuo siekiama ne tik formaliai atitikti Valstybinės darbo inspekcijos nurodymus, tačiau ir realiai įsigilinti į esamą psichologinę situaciją darbo aplinkoje.

Mobingo tvarkos aprašas su kontroliniu klausimynų darbuotojams – 150 €