Duomenų apsaugos pareigūnas „DAP“ –

nauja paskirta pareigybė įmonėms/ įstaigoms, siekiant efektyviai apsaugoti fizinių asmenų (klientų/ paslaugų gavėjų) asmens duomenis.

Kokios yra pagrindinės DAP funkcijos?
  1. Stebėti, kaip duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) laikosi BDAR nuostatų, konsultuoti juos;

  2. Bendradarbiauti su priežiūros institucija ir atlikti kontaktinio asmens funkciją priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais;

  3. Teikti konsultacijas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą;

  4. Vertinti su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus;

  5. Atlikti kitas duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo) pavestas funkcijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

Kuriuo atveju įmonėje/ įstaigoje privalo būti paskirtas DAP?


Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas, esant bent vienai iš 3 sąlygų:

  1. Pagrindinė veikla - asmens duomenų tvarkymas;

  2. Reguliarus ir sistemingas duomenų subjektų stebėjimas;

  3. Duomenų subjektų stebėjimas vykdomas dideliu mastu.


Siekiant nustatyti, ar įstaigos veikla yra pagrindinė, svarbu atsakyti į klausimą. ar įmanoma pasiekti pagrindinių įstaigos veiklos tikslų netvarkant asmens duomenų.

Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugų kaina

Asmens duomenų pareigūno paslaugų kaina priklauso nuo individualios įmonės/ įstaigos veiklos, profilio, valdomų duomenų kiekio, naudojamų informacinių sistemų, kompiuterinių apsaugos priemonių ir kitų veiksnių.

DAP paslaugos mėnesiui kainuoja nuo 60 € per mėnesį, tačiau galutinė kaina nustatoma įvertinus ir susipažinus su įmonės/ įstaigos ypatybėmis.

Kviečiame susisiekti su mumis el. p. info@teiseslabirintai.lt ir susitarti dėl Jums priimtinos kainos.

Teisės labirintai, 2022. Visos teisės saugomos