Atliekame mokymus Duomenų apsaugos tema, pabrėžiant probleminius ypatumus įmonės/ įstaigos darbuotojams. Mokymai galimi pačioje įmonėje/ įstaigoje arba Jūsų pageidavimu galime suorganizuoti mokymus nuotoliniu būdu.

Mokymai įstaigos darbuotojams Duomenų apsaugos tema pagal programą žemiau:
1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR): kas tai, kada jis yra taikomas.
2. Asmens duomenų samprata. Bendrieji ir specialių kategorijų asmens duomenys. 3. Perteklinių duomenų ir dokumentų rinkimas organizacijose. Duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimas. 4. Asmens duomenų perdavimas už ES ar EEE ribų. 5. Duomenų tvarkymo pagrindai. Sutikimai dėl duomenų tvarkymo: kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais? Kaip peržiūrėti esamus sutikimus? Kada galima tvarkyti duomenis be sutikimo? 6. Duomenų subjektų teisės ir jų paklausimų įgyvendinimo organizacijoje tvarka. 7. Informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims: kokią papildomą informaciją reiks pateikti? Kokiu būdu turi būti pateikta informacija? 8. Duomenų saugojimo laikotarpis. Koks jis? 9. Duomenų saugumo pažeidimai. Kas tai? Kaip juos fiksuoti? Kada pranešti? Kokia kiekvieno darbuotojo pareiga? 10. Duomenų tvarkymas koronaviruso pandemijos (COVID-19) metu. Darbuotojų asmens duomenų rinkimas dėl koronaviruso pandemijos. Vietos nustatymo duomenų tvarkymo teisėtumas. Darbdavio pareigos. 11. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, organizuojant darbą nuotoliniu būdu. 12. Didesnės rizikos sritys: tiesioginė rinkodara, vaizdo stebėjimas, darbuotojų duomenų tvarkymas. Kada ir kaip teisėtai tikrinti darbuotojų kompiuterius?

Mokymai taip pat atliekami Retorikos (iškalbos meno organizacijos vadovams ir darbuotojams) ir Tarptautinio protokolo bei etiketo temomis.

Dėl detalesnės informacijos prašome susisiekti el. paštu [email protected]