Darbuotojų galimybių paso tikrinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2021-03-26) pagrindu VISUS darbdavius, veikiančius apdirbamosios gamybos, krovininio kelių transporto bei viešojo administravimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įpareigojo tikrinti savo darbuotojus, ar jie turi galimybių pasą arba kitą teisės aktų nustatytą  dokumentą dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams.

Valstybinė darbo inspekcija planinių ir neplaninių patikrinimų metu iš darbdavio prašys pateikti raštišką paaiškinimą dėl šių dokumentų pateikimo ir jų patikros atlikimo tvarkos, periodiškumo ir dažnumo bei kitų svarbių klausimų, taip pat darbuotojų, nepateikusių galimybių paso arba kito teisės aktų nustatyto  dokumento dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams,  jeigu tokių darbuotojų yra, bendro skaičiaus.

Darbuotojų galimybių paso tirkinimo tvarkos aprašas. Kas tai?

  • Tvarka, skirta reglamentuoti darbuotojo galimybių paso tikrinimą įmonėje/ įstaigoje;
  • Asmens duomenų, tikrinimo metu, apsaugos užtikrinimas;
  • Atsakingų asmenų paskyrimas;
  • Teisių ir pareigų išaiškinimas;
  • Darbuotojo skyrimas dirbti nuotoliniu būdu arba nušalinims nuo darbo;
  • Nušalinto darbuotojo darbo užmokesčio mokėjimo klausimai;
  • Kita reikšminga informacija.

Darbuotojų galimybių paso tvarkos tikrinimo aprašą paruošiame pagal įmonės/ įstaigos veiklos specifiką. Kaina nuo 90 EUR.

Prašome susisiekti dėl detalesnės informacijos [email protected]