Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV) yra būdas – sistemingai ir visapusiškai išanalizuoti Jūsų įmonės/ įstaigos vykdomą asmens duomenų tvarkymą bei padėti nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos grėsmes.

Poveikio duomenų apsaugai tikslas – ne visiškai panaikinti grėsmes, bet padėti jas sumažinti bei įvertinti, ar likusios grėsmės yra pagrįstos ir pateisinamos.

Kada atliekamas (PDAV) vertinimas?
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas turi būti atliekamas tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus. Pavojus – tai scenarijus, kuriame aprašomas įvykis ir jo padariniai, įvertinti atsižvelgiant į jų rimtumą ir tikimybę.

Taigi, pavojumi fizinių asmenų teisėms bei laisvėms laikytina, kai dėl duomenų tvarkymo arba dėl galimo duomenų saugumo pažeidimo duomenų subjektams gali būti sunkiau naudotis savo teisėmis ir laisvėmis.

Pavyzdinė Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) forma.
_Pavyzdine_forma__Poveikio_duomenu_apsaugai_vertinimas.docx

Poveikio atlikimas.

Duomenų apsaugos auditas bent kartą per 1-2 metus turėtų būti atliktas kiekvienoje įmonėje/ įstaigoje. Diegiant naujus IT sprendimus, pradedant naują įmonės/ įstaigos veiklą, kurioje bus tvarkomi asmens duomenys. Taip pat reikalinga užpildyti Duomenų tvarkymo veiklos įrašus.

Duomenų apsaugos auditas yra verslo planavimo ir žinių valdymo įmonėje dalis. Jis gali atsakyti tik duomenų apsaugos klausimus, bet ir suformuluoti strateginius verslo sprendimus ir padėti nustatyti prioritetus, optimizuoti žinių valdymą, identifikuoti bendras įmonės žinių valdymo problemas, kibernetinio saugumo spragas.

Pavyzdinis duomenų valdytojo veikos įrašas įmonei.
_Pavyzdine_forma__Duomenu_valdytojo_veiklos_irasas.docx

PDAV kaina.
Kaina priklauso nuo idividualios įmonės/ įstaigos veiklos profilio, valdomų duomenų kiekio, naudojamų informacinių sistemų, kompiuterinių apsaugos priemonių ir kitų veiksnių. Kviečiame susisiekti el. Paštu [email protected] idant galėtume pateikti pirminį pasiūlymą.